Massage för barn och vuxna med NPF

MASSAGE för barn ocu vuxna med NPF*


Fysisk beröring i form av massage ger tillfälle för barnen (och vuxna) att gå ner i varv och minska anspänningen i musklerna.


  • Avkopplande massage - barn och ungdom upp till 18 år - Boka

    30 minuter · 395 kr


  • Avkopplande massage - vuxna - Boka 

    30 minuter · 420 kr NPF OCH MASSAGE

Glädjen att kunna ge små som stora, välbefinnande, avkoppling och omtanke.


Neuropsykiatriska funktionsvariationer(ofta kallat även

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språk­störning och Tourettes syndrom.